Hỗ trợ trực tuyến

GIám Đốc
Telephone number of GIám Đốc 0904826228
Kinh doanh
Telephone number of Kinh doanh 0988935200
Dự Án
Telephone number of Dự Án 0975221345
Kỹ thuật
Telephone number of Kỹ thuật 0976100926
Mục tiêu chất lượng
Mục tiêu chất lượng năm 2011 PDF.  Array In Array  Email
Mục tiêu chất lượng


MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG

NĂM 2011

---oOo---

  1.  Với phương châm:

“UY TÍN VÀ SỰ THỎA MÃN CỦA KHÁCH HÀNG LÀ HÀNG ĐẦU - QUYẾT ĐỊNH SỰ TỒN TẠI CỦA CÔNG TY”

Mục đích 

Mục tiêu 

Giá trị 

cần đạt 

Biện pháp thực hiện 

Trách nhiệm thực hiện 

Hiểu rõ nhu cầu khách hàng để cung ứng đúng sản phẩm dịch vụ mong đợi.

Mọi bộ phận liên quan đều nắm rõ nhu cầu của khách hàng trước khi triển khai công việc

100% HĐ có phiếu tóm tắt hợp đồng, hoạch toán hợp đồng và kế hoạch triển khai hợp đồng với các nội dung đúng cam kết với khách hàng.

- Hợp đồng phải có phiếu tóm tắt hợp đồng, hoạch toán hợp đồng khi trình ký

- Bản Kế hoạch triển khai hợp đồng sẽ được kiểm tra, đối chiếu với các thỏa thuận đã được cam kết với khách hàng sẽ được xác nhận bởi tất cả các bộ phận liên quan.

Ban Dự Án, phòng Phát Triển Kinh Doanh và Phân Phối

Cung cấp sản phẩm đúng chất lượng

Sản phẩm phải được đánh giá chất lượng thông qua kiểm tra bằng phương tiện kỹ thuật/ đánh giá cảm quan trước khi triển khai lắp đặt/ bàn giao

90% số lượng sản phẩm có giá trị ³ 10triệu (cho mỗi loại mặt hàng)

Tối thiểu 10% số lượng sản phẩm có giá trị < 10 triệu (cho mỗi loại mặt hàng)

- Danh mục sản phẩm kiểm tra bằng phương tiện kỹ thuật/ đánh giá cảm quan phải được thể hiện trong bảng kế hoạch triển khai hợp đồng.

- Lập tiêu chí kiểm tra cho từng loại sản phẩm.

Ban Dự Án, phòng Phát Triển Kinh Doanh và Phân Phối

Tạo uy tín với khách hàng thông qua chất lượng dịch vụ cao

Thực hiện hợp đồng đúng thời hạn cam kết với khách hàng.

Ít nhất 75% các hợp đồng/ đơn hàng.

- Có kế hoạch triển khai hợp đồng/ dự án và phải được các bên liên quan xác nhận và thực hiện.

- Có kế hoạch dự phòng vật tư, thiết bị, hàng hoá, thời gian, nhân lực.

- Theo dõi và kiểm tra chặt chẽ các quá trình để kịp thời có kế hoạch điều chỉnh hoặc thay đổi.

Ban Dự Án, phòng Phát Triển Kinh Doanh và Phân Phối

Sự hài lòng của khách hàng

80% phiếu khảo sát ý kiến khách hàng đạt điểm từ khá trở lên.

- Định kỳ thực hiện khảo sát ý kiến khách hàng bên ngoài và khách hàng nội bộ.

- Tìm rõ nguyên nhân tại sao khách hàng lại cho điểm thấp.

- Đưa ra biện pháp cải tiến cho từng trường hợp cụ thể.

Ban dự án, Ban tài chính, Ban nhân sự, phòng phân phối và phát triển kinh doanh,

Không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc

Huấn luyện & đào tạo về chuyên môn và quản lý trong & ngoài công ty

Ít nhất 120% lượt nhân viên tham gia

- Lên kế hoạch chặt chẽ hàng năm về huấn luyện, đào tạo.

- Tổ chức định kỳ các lớp huấn luyện nội bộ về kỹ năng công việc.

- Thường xuyên cập nhật thông tin về các khóa đào tạo bên ngoài. (ít nhất 1 tháng/lần)

Ban dự án, Ban tài chính, Ban nhân sự, phòng phân phối và phát triển kinh doanh,

Đảm bảo sự phù hợp của hệ thống quản lý chất lượng trong môi trường thay đổi nhanh.

Liên tục cải tiến qui trình công việc

Ít nhất 5 qui trình/ 30 qui trình được cải tiến..

- Thường xuyên thu thập các ý kiến đề nghị chỉnh sửa của các công ty.

- Tập hợp nội dung và chỉnh sửa.

- Khuyến khích khen thưởng đối với các trường hợp để nghị thay đổi cải tiến phù hợp cho việc áp dụng thực tế.

- Đại diện lãnh đạo

- Ban Dự Án, Ban Tài Chính, Ban Nhân Sự, Phòng Phát Triển Kinh Doanh và Phân Phối.

Các phòng ban, các CBCNV thực hiện, theo dõi và báo cáo kết quả thực hiện Mục tiêu chất lượng cho Ban giám đốc.

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2011

 


Liên kết

Đối tác

Khách hàng

a4.jpg